GÓI CƯỚC 3G/4G THÁNG

MAX70

3,8 GB

Giá cước: 70.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 MAX70 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAXS

4 GB

Giá cước: 50.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 MAXS Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX100

5,8 GB

Giá cước: 100.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 MAX100 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX200

15 GB

Giá cước: 200.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 MAX200 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX300

30 GB

Giá cước: 300.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 MAX300 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG300

36 GB

Giá cước: 300.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 BIG300 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG200

22 GB

Giá cước: 200.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 BIG200 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG120

12 GB

Giá cước: 120.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 BIG120 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG90

7 GB

Giá cước: 90.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 BIG90 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG70

4,8 GB

Giá cước: 70.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 BIG70 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAXSV2

1,2 GB

Giá cước: 35.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 MAXSV2 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

M10

200 MB

Giá cước: 10.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 M10 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

M25

600 MB

Giá cước: 25.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 M25 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

M50

1,2 GB

Giá cước: 50.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 M50 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

M70

1,5 GB

Giá cước: 70.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 M70 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX300

30 GB

Giá cước: 300.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 MAX3 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG70

4,8 GB

Giá cước: 70.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 BIG70 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX200

15 GB

Giá cước: 200.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 MAX2 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX

3,8 GB

Giá cước: 70.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 MAX Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

GÓI CƯỚC 3G/4G NGÀY

D2

2G

Giá cước: 10000

Soạn: H1 D2 Gửi 1544

1 ngày sử dụng

Đăng ký

B10

1GB

Giá cước: 2.500/ngày

Soạn: H1 B10 Gửi 1544

Đăng ký gói B10 Vinaphone tặng ngay 10 phút, 10 SMS và 200MB

Đăng ký

DT120

2 GB

Giá cước: 10.000 VNĐ/ngày

Soạn: H1 D2 Gửi 1544

1 ngày sử dụng

Đăng ký

SPEED79

2 GB

Giá cước: 79.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 S79 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIGSV

5 GB

Giá cước: 50.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 BIGSV Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG200

22 GB

Giá cước: 200.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 BIG200 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG300

18 GB

Giá cước: 300.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 BIG300 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG90

7 GB

Giá cước: 90.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 BIG90 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

GÓI TÍCH HỢP THOAI/SMS/3G&4G

60G

60 GB

Giá cước: 50.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 60G Gửi 1544

2GB/ ngày trong 6 tháng, từ tháng thứ 7 giá 99.000đ

Đăng ký

SPEED199

6 GB

Giá cước: 199.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 S199 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

GÓI CƯỚC KHÁC

VD89

60GB

Giá cước: 89.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 VD89 Gửi 1544

2GB/ngày. Miễn phí cuộc gọi nội mạng <20 phút và 50 phút gọi ngoại mạng.

Đăng ký

D99

60 GB

Giá cước: 99.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 D99 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

SPEED299

10 GB

Giá cước: 299.000 VNĐ/tháng

Soạn: H1 S299 Gửi 1544

30 ngày sử dụng

Đăng ký

iconkhachhang.png

Hỗ trợ khách hàng

Từ 08h - 21h00
icontongdai.png

Tổng đài bán hàng & hỗ trợ

18001091
iconemail.png

Email liên hệ với chúng tôi

[email protected]
back-to-top.png