GÓI CƯỚC 3G/4G THÁNG

60G

60 GB

Giá cước: 50.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 60G Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAXS

4 GB

Giá cước: 50.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 MAXS Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX100

5,8 GB

Giá cước: 100.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 MAX100 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX200

15 GB

Giá cước: 200.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 MAX200 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX300

30 GB

Giá cước: 300.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 MAX300 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG300

36 GB

Giá cước: 300.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 BIG300 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG200

22 GB

Giá cước: 200.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 BIG200 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG120

12 GB

Giá cước: 120.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 BIG120 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG90

7 GB

Giá cước: 90.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 BIG90 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG70

4,8 GB

Giá cước: 70.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 BIG70 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIGSV

5 GB

Giá cước: 50.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 BIGSV Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAXSV2

1,2 GB

Giá cước: 35.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 MAXSV2 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

M10

50 MB

Giá cước: 10.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 M10 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

M25

150 MB

Giá cước: 25.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 M25 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

M50

500 MB

Giá cước: 50.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 M50 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

M70

1,5 GB

Giá cước: 70.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 M70 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX

3,8 GB

Giá cước: 70.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 MAX Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

GÓI CƯỚC 3G/4G NGÀY

D3

3GB

Giá cước: 15.000 VNĐ/ 3 ngày

Soạn: H2 D3 Gửi 1543

3 ngày sử dụng

Đăng ký

D2

2GB

Giá cước: 10.000 VNĐ/ ngày

Soạn: H2 D2 Gửi 1543

1 ngày sử dụng

Đăng ký

GÓI TÍCH HỢP THOAI/SMS/3G&4G

VD89P

120 GB

Giá cước: 89.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 VD89P Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

VD89

60GB

Giá cước: 89.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 VD89 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

GÓI CƯỚC KHÁC

V10

10 phút

Giá cước: 1.000 VNĐ / lần

Soạn: H2 V10 Gửi 1543

1 ngày sử dụng

Đăng ký

DT20

1 GB

Giá cước: 20.000 VNĐ/tuần

Soạn: H2 DT20 Gửi 1543

7 ngày sử dụng

Đăng ký

iconkhachhang.png

Hỗ trợ khách hàng

Từ 08h - 21h00
icontongdai.png

Tổng đài bán hàng & hỗ trợ

18001091
iconemail.png

Email liên hệ với chúng tôi

vinaphonevn.com.vn@gmail.com
back-to-top.png