GÓI CƯỚC 3G/4G THÁNG

60G

60 GB

Giá cước: 50.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 60G Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAXS

4 GB

Giá cước: 50.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 MAXS Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX100

5,8 GB

Giá cước: 100.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 MAX100 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX200

15 GB

Giá cước: 200.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 MAX200 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX300

30 GB

Giá cước: 300.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 MAX300 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG300

36 GB

Giá cước: 300.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 BIG300 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG200

22 GB

Giá cước: 200.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 BIG200 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG120

12 GB

Giá cước: 120.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 BIG120 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG90

7 GB

Giá cước: 90.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 BIG90 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIG70

4,8 GB

Giá cước: 70.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 BIG70 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

BIGSV

5 GB

Giá cước: 50.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 BIGSV Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAXSV2

1,2 GB

Giá cước: 35.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 MAXSV2 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

M10

50 MB

Giá cước: 10.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 M10 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

M25

150 MB

Giá cước: 25.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 M25 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

M50

500 MB

Giá cước: 50.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 M50 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

M70

1,5 GB

Giá cước: 70.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 M70 Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

MAX

3,8 GB

Giá cước: 70.000 VNĐ/tháng

Soạn: H2 MAX Gửi 1543

30 ngày sử dụng

Đăng ký

iconkhachhang.png

Hỗ trợ khách hàng

Từ 08h - 21h00
icontongdai.png

Tổng đài bán hàng & hỗ trợ

18001091
iconemail.png

Email liên hệ với chúng tôi

vinaphonevn.com.vn@gmail.com
back-to-top.png